Doradztwo operacyjne

Doradztwo operacyjne obejmuje działania nakierowane na optymalizację bieżącej działalności firmy tak, aby maksymalnie poprawić jej sprawność działania. Doradztwo to przydaje się zarówno w kryzysie, jak i w czasach lepszych.

Na doradztwo operacyjne z naszej strony składa się analiza funkcjonowania firmy oraz zaprojektowanie nowych rozwiązań mających te obszary usprawnić i nadzór nad wdrożeniem naszych projektów.

Nasi eksperci

Wojciech Baucz

Wojciech Baucz

Partner, Avanta Audit

E-mail

Linkedin

Quick Facts

Skontaktuj się

Każda z indywidualnych i niezależnych firm członkowskich HLB Poland ma dedykowanych partnerów kontaktowych HLB.

Rozpocznij rozmowę
Skontaktuj się