Usługi audytorskie HLB Poland

Audyt – źródłem informacji na temat wyników firmy.

HLB Poland zapewnia najwyższej jakości usługi audytu finansowego. Nasze usługi są wykonywane zgodnie z Krajowymi i Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.

Specjalizujemy się w usługach dla podmiotów interesu publicznego, w tym dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, banków i innych instytucji finansowych.

Nasze doświadczenie

HLB Poland bada sprawozdania finansowe spółek z różnych sektorów przemysłu, w tym IT, produkcji przemysłowej, transportu, budownictwa, developingu, żywności i napojów oraz handlu.

Naszymi klientami są spółki notowane na GPW w Warszawie i podmioty niepubliczne o bilansie całkowitym ok. 1.000.000.000 PLN lub rocznych obrotach przekraczających 900.000.000 PLN.

HLB Poland bada sprawozdania finansowe spółek z sektora finansowego o bilansie całkowitym ok. 3.000.000.000 PLN, a także podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych i spółek państwowych lub fundacji.

Zakończyliśmy również kilkadziesiąt projektów związanych z audytem planów restrukturyzacyjnych.


Szczegółowy zakres usług:

Audyt sprawozdań finansowych:

  • sprawdzanie indywidualnych sprawozdań finansowych;
  • sprawdzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
  • badanie sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami międzynarodowymi;
  • badanie sprawozdań finansowych instytucji finansowych.

Audyt ustawowy:

  • sprawdzanie projektów warunków połączenia;
  • sprawdzanie projektów warunków podziału;
  • sprawdzanie wartości wkładów;
  • sprawdzanie przez biegłego rewidenta przypadków specjalnych.

Nasi eksperci

Maciej Czapiewski

Maciej Czapiewski

Managing Partner, HLB M2

E-mail

Linkedin

Wojciech Baucz

Wojciech Baucz

Partner, Avanta Audit

E-mail

Linkedin

Quick Facts

Skontaktuj się

Każda z indywidualnych i niezależnych firm członkowskich HLB Poland ma dedykowanych partnerów kontaktowych HLB.

Rozpocznij rozmowę
Skontaktuj się