Insights

Polecane insights HLB Poland

Najnowsze insights, studia przypadków i artykuły z całej sieci HLB Poland

Oświadczenie cen transferowych a pośrednie transakcje z krajami uznanymi za raje podatkowe

Oświadczenie cen transferowych a pośrednie transakcje z krajami uznanymi za raje podatkowe

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku zgodnie z treścią Art. 11o ustęp 1a oraz 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy również transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję

Dowiedz się więcej

23 listopada 2022

Praca zdalna nie wyklucza powstania zakładu do celów podatkowych na terytorium Polski

Praca zdalna nie wyklucza powstania zakładu do celów podatkowych na terytorium Polski

Elastyczna polityka pracy jest obecnie jednym z wiodących, globalnych trendów na rynku pracy. Coraz więcej pracodawców wykorzystuje formułę pracy zdalnej z domu pracownika, czyli – “home office”. Taki schemat jest również niezwykle popularny wśród firm, które pozyskują swoich pracowników za granicą. Oprócz trudności natury technicznej i organizacyjnej, pracodawca oferujący możliwość pracy zdalnej powinien brać pod

Dowiedz się więcej

30 września 2022

Przedłużenie terminów złożenia TPR i oświadczeń dot. dokumentacji cen transferowych

Przedłużenie terminów złożenia TPR i oświadczeń dot. dokumentacji cen transferowych

Terminy złożenia TPR i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2021 r. zostały przedłużone – zatem dla spółek, których rok obrotowy 2021 pokrywał się z rokiem kalendarzowym, termin upływa co do zasady 30 grudnia 2022 r. Dla podmiotów, których rok obrotowy nie pokrywał się z rokiem kalendarzowym termin na złożenie TPR i ww.

Dowiedz się więcej

23 września 2022

Łatwiejsza procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy przez obywateli Białorusi oraz nowe przepisy w sprawie Karty Polaka

Łatwiejsza procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy przez obywateli Białorusi oraz nowe przepisy w sprawie Karty Polaka

Łatwiejsza procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy przez obywateli Białorusi Od 9 lipca 2022 roku obowiązuje rozporządzenie, które wprowadza łatwiejszą procedurę uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy przez obywateli Białorusi. Celem jest pomoc obywatelom Białorusi dotkniętych rożnego rodzaju represjami w swoim kraju. Nowy rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy Warunkiem otrzymania nowego typu zezwolenia jest przebywanie w

Dowiedz się więcej

14 września 2022

Planowane zmiany w sprawie pełnej elektronizacji postępowań związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemców

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, którego celem jest usprawnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom w Polsce, zmniejszenie zaległości załatwiania spraw przez urzędy, jak również pełna elektronizacja postępowań. Wiodącą zmianą jest elektronizacja postępowania w sprawie uzyskania zezwolenia na pracę. Będzie ona obejmowała etapy od złożenia wniosku poprzez podjęcie decyzję

Dowiedz się więcej

5 września 2022

Nowa wersja Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT

Nowa wersja Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT

Departament Ceł Ministerstwa Finansów opublikował na swoich stronach nową wersję Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT (z 27 lipca 2022 r.). Instrukcja ta jest dostępna pod linkiem: Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT, wersja 1.15 Co się zmieniło? Jak podaje Ministerstwo Finansów: „Najistotniejsza zmiana dotyczy obowiązku ujmowania w zgłoszeniach INTRASTAT obrotów handlowych obejmujących wewnątrzunijną sprzedaż

Dowiedz się więcej

30 sierpnia 2022

Nowy KSR nr 15 "Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów"

Nowy KSR nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

Informujemy, że opublikowano Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”. W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 29 lipca 2022 r. pod poz. 81 została opublikowana uchwała nr 9/2022 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów,

Dowiedz się więcej

23 sierpnia 2022

Ortwin-Uwe Jentsch, partner getsix Warszawa

„Filiżanka kawy z…” – Ortwin-Uwe Jentsch, partner getsix Warszawa

Warto czasem spotkać się z kolegami z pracy przy filiżance dobrej kawy lub herbaty, żeby porozmawiać o czymś innym niż służbowe obowiązki. Tym razem poznamy lepiej partnera getsix Group, prezesa zarządu getsix Warszawa – pana Ortwina-Uwe Jentscha. Jak wyglądał jego start w Polsce i co robił przed współpracą z getsix? Co go motywuje do pracy

Dowiedz się więcej

12 sierpnia 2022


Polecane insights HLB

Najnowsze insights, studia przypadków i artykuły z całej sieci HLB

Polskojęzyczny prawnik oraz księgowa w Niemczech i Francji - Nowa usługa getsix

Polskojęzyczny prawnik oraz księgowa w Niemczech i Francji – Nowa usługa getsix®

Księgowość, porada prawna oraz podatkowa u prawnika lub księgowego władającego językiem polskim, a na stałe pracującego w kancelarii na terenie Niemiec lub Francji. Wraz z naszym wieloletnim partnerem HLB International zdecydowaliśmy się na uruchomienie usługi Polish Desk, która jest już dostępna w dwóch krajach: Polish Desk w Niemczech Polish Desk we Francji W ramach tej

Dowiedz się więcej

6 sierpnia 2021

Skontaktuj się