Najnowsze insights HLB Poland

Polecane insights HLB Poland

Najnowsze insights, studia przypadków i artykuły z całej sieci HLB Poland

Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej wyłącznie drogą elektroniczną

Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej wyłącznie drogą elektroniczną

Od początku 2024 roku, polski system podatkowy doświadczył istotnej zmiany w procesie składania wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS). Nowa regulacja nakłada wymóg składania tych wniosków wyłącznie drogą elektroniczną, eliminując tradycyjne, papierowe formy. Wiążąca informacja stawkowa stanowi kluczowy element w relacji pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Jest to dokument, który potwierdza interpretację organu podatkowego

Dowiedz się więcej

27 lutego 2024

Zmiany w amavat Nowe rozwiązania na 2024 rok

Zmiany w amavat®: Nowe rozwiązania na 2024 rok

Z przyjemnością ogłaszamy, że amavat®, jedna z naszych firm członkowskich, oferująca wsparcie dla polskich i zagranicznych sprzedawców e-commerce, wprowadza szereg nowych innowacji, które mają na celu ułatwienie procesu rozliczeń podatku VAT oraz kompleksową obsługę księgowości dla firm e-commerce. amavat®, będący częścią Grupy getsix®, specjalizuje się w zapewnianiu wsparcia w zakresie VAT Compliance oraz kompleksowej obsługi

Dowiedz się więcej

26 lutego 2024

Sztuczna inteligencja i audyt: Rozmowa z Bettiną Cassegrain i dr Danielem Susskindem

Sztuczna inteligencja i audyt: Rozmowa z Bettiną Cassegrain i dr. Danielem Susskindem

Wysokiej rangi przedstawiciele HLB spotkali się niedawno na corocznym HLB Global Summit, aby przeanalizować najbardziej palące kwestie związane z dzisiejszym biznesem, począwszy od technologii i ładu korporacyjnego, aż po najnowsze innowacje, rozwój, przywództwo i ciągle ewoluujący krajobraz sztucznej inteligencji. Dr Daniel Susskind jest ekonomistą i autorem specjalizującym się w zależnościach między technologią, w szczególności sztuczną

Dowiedz się więcej

23 lutego 2024

Zmiany dotyczące odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zmiany dotyczące odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Ustawa budżetowa na 2024 r. nie wprowadza żadnych szczególnych przepisów odnoszących się do obliczania odpisu podstawowego na ZFŚS, w związku z czym zastosowanie będą miały zasady ogólne, tj. wysokość odpisu będzie zależało od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego a pod pojęciem przeciętnego wynagrodzenia należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim

Dowiedz się więcej

22 lutego 2024

Opinia zabezpieczająca dotycząca restrukturyzacji i przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz opodatkowania jej według estońskiego CIT

Opinia zabezpieczająca dotycząca restrukturyzacji i przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz opodatkowania jej według estońskiego CIT

22 stycznia 2024 opublikowano komunikat dotyczący wydania przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) opinii zabezpieczającej z dnia 29 listopada 2023 roku dotyczącej procesu wystąpienia komandytariusza ze spółki komandytowej oraz przekształcenia jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która wybierze opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (sygn. DKP1.8082.2.2023). Przedmiotem opinii były czynności obejmujące m.in.: wystąpienie przez spółkę z

Dowiedz się więcej

20 lutego 2024

Opodatkowanie zwrotu środków z PPK

Opodatkowanie zwrotu środków z PPK

W dniu 18 stycznia 2024 Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowy wyrok (sygn. akt II FSK 435/21) dotyczący zasad opodatkowania zwrotów środków z pracowniczych planów kapitałowych, znanych jako PPK. Spór o interpretacje Spór rozpoczął się na tle wniosku o interpretację jednego z funduszy inwestycyjnych, który planuje zawarcie umów zarządzania i prowadzenia PPK z pracodawcami. Planuje także

Dowiedz się więcej

15 lutego 2024

Nowelizacja ustawy o ochronie małoletnich

Nowelizacja ustawy o ochronie małoletnich – nowe obowiązki dla pracodawców

W czwartek 15 lutego 2024 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Nowe brzmienie tytułu ustawy oraz zakres regulacji mają dotyczyć szczególnych środków ochrony małoletnich. Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem

Dowiedz się więcej

12 lutego 2024

Stopy procentowe NBP w lutym 2024

Stopy procentowe NBP w lutym 2024

Na posiedzeniu w dniach 6-7 lutego Rada Polityki Pieniężnej postanowiła pozostawić stopy procentowe na obecnym poziomie. Decyzja jest zgodna z przewidywaniami ekonomistów i rynku. Obecne stopy procentowe NBP: stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej stopa dyskontowa

Dowiedz się więcej

9 lutego 2024


Polecane insights HLB

Najnowsze insights, studia przypadków i artykuły z całej sieci HLB

Polskojęzyczny prawnik oraz księgowa w Niemczech i Francji - Nowa usługa getsix

Polskojęzyczny prawnik oraz księgowa w Niemczech i Francji – Nowa usługa getsix®

Księgowość, porada prawna oraz podatkowa u prawnika lub księgowego władającego językiem polskim, a na stałe pracującego w kancelarii na terenie Niemiec lub Francji. Wraz z naszym wieloletnim partnerem HLB International zdecydowaliśmy się na uruchomienie usługi Polish Desk, która jest już dostępna w dwóch krajach: Polish Desk w Niemczech Polish Desk we Francji W ramach tej

Dowiedz się więcej

6 sierpnia 2021

Skontaktuj się