Najnowsze insights HLB Poland

Polecane insights HLB Poland

Najnowsze insights, studia przypadków i artykuły z całej sieci HLB Poland

Pokrycie strat z funduszu statutowego fundacji a zwolnienie podatkowe

Pokrycie strat z funduszu statutowego fundacji a zwolnienie podatkowe

W ostatnim czasie Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał ważne orzeczenie dotyczące kwestii nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych przez fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego. Wyrok ten, zapadły na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2024 r., oddala skargę kasacyjną wniesioną przez fundację przeciwko decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Sprawa dotyczyła odmowy stwierdzenia nadpłaty

Dowiedz się więcej

19 lipca 2024

Podatek minimalny - mogą zapłacić go także podmioty wykazujące stratę

Podatek minimalny – mogą zapłacić go także podmioty wykazujące stratę

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują przepisy dotyczące minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych. Celem podatku minimalnego jest opodatkowanie podmiotów, które nie generują dochodu lub osiągają go na minimalnym poziomie bez uzasadnionej przyczyny. Muszą go jednak płacić również podmioty wykazujące stratę. Przypominamy najważniejsze zasady i przepisy dotyczące podatku minimalnego. Od 1 stycznia 2022 r., do

Dowiedz się więcej

17 lipca 2024

Najnowsze zmiany w zasadach zatrudniania obywateli Ukrainy

Najnowsze zmiany w zasadach zatrudniania obywateli Ukrainy

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania obywateli Ukrainy, które weszły w życie 1 lipca 2024 r., mają na celu ułatwienie procesu zatrudniania oraz dostosowanie regulacji do aktualnych potrzeb rynku pracy. Wprowadzone modyfikacje mają znaczenie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników z Ukrainy, wpływając na procedury zatrudniania, warunki pracy oraz obowiązki informacyjne. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Dowiedz się więcej

9 lipca 2024

Stopy procentowe NBP w lipcu 2024

Stopy procentowe NBP w lipcu 2024

W dniach 2-3 lipca 2024 r. miało miejsce posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym podjęto decyzję o pozostawieniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. Aktualne stopy procentowe NBP: stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej, stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej, stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej, stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej, stopa dyskontowa

Dowiedz się więcej

4 lipca 2024

Ustawa “Aktywny Rodzic” – nowe świadczenia dla rodziców

Ustawa “Aktywny Rodzic” – nowe świadczenia dla rodziców

12 czerwca 2024 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka, potocznie zwaną ustawą „Aktywny Rodzic”. Wprowadza ona szereg rozwiązań systemowych, których celem jest wsparcie rodziców w łączeniu życia zawodowego z rodzinnym. Inicjatywa ta wprowadza szereg udogodnień, które mają na celu ułatwienie rodzicom opieki nad dziećmi

Dowiedz się więcej

3 lipca 2024

Dyrektywa DAC7 - obowiązki od 1 lipca 2024

Dyrektywa DAC7 – obowiązki od 1 lipca 2024

Przypominamy, że od 1 lipca 2024 zaczęły obowiązywać w Polsce przepisy Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2021/1194 z dnia 7 lipca 2021 r. (dalej jako „DAC7”), która nakłada nowe obowiązki sprawozdawcze na operatorów platform cyfrowych, za pośrednictwem których oferowane są towary i usługi. 11 czerwca 2024 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o wymianie informacji

Dowiedz się więcej

1 lipca 2024

Koszty zakwaterowania delegowanego pracownika w UE nie stanowią przychodu

Koszty zakwaterowania delegowanego pracownika w UE nie stanowią przychodu

W ostatnich latach zagadnienie opodatkowania kosztów zakwaterowania pracowników delegowanych przez pracodawców do innych państw członkowskich Unii Europejskiej zyskało na znaczeniu. Kluczowe w tym zakresie są orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), które precyzują, że takie koszty nie stanowią przychodu po stronie pracownika. Wyroki o sygnaturach II FSK 270/21, II FSK 243/21 oraz przede wszystkim ostatni wyrok

Dowiedz się więcej

27 czerwca 2024

Ochrona sygnalistów - nowe obowiązki dla pracodawców

Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki dla pracodawców

W dniu 24 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która dostosowuje polskie przepisy do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Tło legislacyjne Dyrektywa UE 2019/1937 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019

Dowiedz się więcej

26 czerwca 2024


Polecane insights HLB

Najnowsze insights, studia przypadków i artykuły z całej sieci HLB

Polskojęzyczny prawnik oraz księgowa w Niemczech i Francji - Nowa usługa getsix

Polskojęzyczny prawnik oraz księgowa w Niemczech i Francji – Nowa usługa getsix®

Księgowość, porada prawna oraz podatkowa u prawnika lub księgowego władającego językiem polskim, a na stałe pracującego w kancelarii na terenie Niemiec lub Francji. Wraz z naszym wieloletnim partnerem HLB International zdecydowaliśmy się na uruchomienie usługi Polish Desk, która jest już dostępna w dwóch krajach: Polish Desk w Niemczech Polish Desk we Francji W ramach tej

Dowiedz się więcej

6 sierpnia 2021

Skontaktuj się