Usługi kadrowo-płacowe

Outsourcing usług kadrowo-płacowych do firmy zewnętrznej ma wiele zalet. Najważniejsze z nich to zmniejszenie kosztów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, takich jak kosztów utrzymania wykwalifikowanych stanowisk, zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego, oprogramowania płacowego czy utrzymania wynagrodzeń pracowników w ścisłej tajemnicy. W związku z tym outsourcing usług kadrowo-płacowych staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem stosowanym przez przedsiębiorstwa.

HLB Poland zapewnia staranność w utrzymaniu dokumentacji kadrowo-płacowej, a także udzielanie porad w zakresie prawa pracy. Usługi kadrowo-płacowe są wykonywane przy użyciu najnowszych technologii opartych na Microsoft Dynamics NAV. HLB Poland gwarantuje bezpieczeństwo i poufność danych klienta. Konkretny zakres świadczonych usług jest zwykle uzgadniany z klientem indywidualnie w zależności od jego potrzeb.

Wydajne usługi przetwarzania płac stały się koniecznością dla każdej organizacji, aby usprawnić płace, zoptymalizować wydajność i usprawnić administrację. HLB Poland zapewnia sprawne usługi zarządzania płacami, które mogą pomóc w lepszym zarządzaniu zasobami i zaoszczędzić kłopotów i czasochłonnych zadań związanych z przetwarzaniem płac. HLB Poland jest rozpoznawana jako profesjonalna firma przetwarzająca płace, ciesząca się wieloletnim doświadczeniem w obsłudze korporacyjnych usług płacowych i umiejętnością dostosowania rozwiązania do potrzeb każdej organizacji.

Zarządzanie procesami głównej działalności i całym procesem płac może stać się bardzo przytłaczające i często przyczynia się do problemów w obszarze płac. Outsourcing usług zarządzania płacami do HLB Poland zapewnia idealne przetwarzanie płac i pozwala Państwu skupić swój czas i wysiłki na głównej działalności.


HLB Poland jest dostawcą outsourcingowych usług płacowych i zobowiązuje się do uzyskiwania wyników o najwyższej jakości i dokładności

HLB Poland – specjalista w obszarze outsourcingu płac – ma doświadczony zespół z głęboką wiedzą w tej dziedzinie, którego celem jest zapewnić wyjątkowe usługi płacowe i wyróżnić Państwa wśród konkurentów biznesowych. HLB Poland to organizacja posiadająca certyfikat ISO 9001:2008, która kładzie największy nacisk na jakość i dokładność w trakcie wykonywania procesów płacowych. Oszczędzimy Państwu nie tylko zamartwiania się o kary za zwłokę w składaniu dokumentacji lub za błędy w niej, ale także ułatwimy obniżenie kosztów za usługi zarządzania płacami. HLB Poland uprościło przetwarzanie płac wielu klientom działającym na terenie Polski. Za pośrednictwem certyfikatu ISO 27001:2013 udało nam się wdrożyć liczne rygorystyczne środki bezpieczeństwa, które są przestrzegane przez cały czas podczas świadczenia usług kadrowo-płacowych.


Zespół ds. płac HLB Poland

Nasz zespół ds. płac to specjaliści, którzy mają szeroką wiedzę i doświadczenie w obszarach podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczenia społecznego, procedur legalizacji pobytu i zatrudnienia, zadań międzynarodowych, a także doradztwa w zakresie kapitału ludzkiego. Nasza ekspertyza w zakresie polskich przepisów a także stałe monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ubezpieczeniowym pozwalają nam dostarczać naszym klientom usługi kompleksowego doradztwa nakierowane na rozwiązywanie problemów, jakie napotykają firmy polskie i zagraniczne.

Usługi płacowe HLB Poland:

  • Przetwarzanie danych płacowych w rozliczeniu miesięcznym, w tym wyliczanie wynagrodzeń za zwolnienia chorobowe, rozliczenie nadgodzin, ekwiwalentów urlopowych, premii i nagród;
  • Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań płacowych dla organów państwowych na formularzach zatwierdzonych przez ZUS wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami a także miesięcznymi raportami RMUA;
  • Generowanie odcinków wypłat dla pracowników klienta;
  • Sporządzanie i wypełnianie deklaracji podatkowych dla pracowników i przedsiębiorstwa;
  • Sporządzanie i wypełnianie deklaracji ubezpieczeniowych dla pracowników i przedsiębiorstwa a następnie wysyłanie ich do ZUS;
  • Sporządzanie i wypełnianie formularzy dla GUS.

Nasi eksperci

Claus Frank

Claus Frank

Managing Partner, getsix Group

E-mail

Linkedin

Maciej Czapiewski

Maciej Czapiewski

Managing Partner, HLB M2

E-mail

Linkedin

Quick Facts

Skontaktuj się

Każda z indywidualnych i niezależnych firm członkowskich HLB Poland ma dedykowanych partnerów kontaktowych HLB.

Rozpocznij rozmowę
Skontaktuj się