Informacje prasowe od HLB Poland

Grupa HLB na wysokiej pozycji w rankingu audytorów spółek giełdowych

Grupa HLB na wysokiej pozycji w rankingu audytorów spółek giełdowych

Pragniemy poinformować o wynikach rankingu audytorów spółek giełdowych „Parkietu”, w którym HLB Poland osiągnęło wysokie miejsce, potwierdzając swoją jakość i profesjonalizm. Ranking audytorów spółek giełdowych „Parkietu” Ranking dostępny jest pod niniejszym linkiem: Ranking audytorów spółek giełdowych Dlaczego HLB? HLB Poland może pochwalić się długoletnim doświadczeniem w obszarze audytu spółek giełdowych. Ich zespół składa się z

Dowiedz się więcej

15 maja 2023

Grupa HLB po raz kolejny w gronie 10 największych audytorów

Grupa HLB po raz kolejny w gronie 10 największych audytorów w Polsce

Od lat stała pozycja w rankingu pomimo mocnej konkurencji Z ogromną radością ogłaszamy, że Grupa HLB ponownie znalazła się wśród dziesięciu największych audytorów w Polsce, według prestiżowego rankingu audytorów „Rzeczpospolitej” opublikowanego 28 kwietnia 2023 roku. To niesamowite osiągnięcie stanowi dowód stałej pracy wkładanej przez nasz zespół w ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, poświęcenia i doskonałej jakości

Dowiedz się więcej

11 maja 2023

Nowelizacja Kodeksu Pracy

Nowelizacja Kodeksu Pracy

Z dniem 26 kwietnia wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, wdrażająca dwie istotne dyrektywy unijne: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej; w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady

Dowiedz się więcej

24 kwietnia 2023

Dodatkowe dwa dni wolnego dla dawców krwi

Dodatkowe dwa dni wolnego dla dawców krwi

Informujemy, że dwa dni wolnego dla dawców krwi zostają wprowadzone na stałe do systemu prawnego. Zmiana w ustawie o publicznej służbie krwi na pewno ucieszy dawców. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 9 ust.1 pkt 1, zasłużonym honorowym dawcom krwi oraz honorowym dawcom krwi przysługuje zwolnienie od pracy oraz wykonywania czynności służbowych nie tylko w dniu

Dowiedz się więcej

17 kwietnia 2023

Projekt Stanowiska w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat

Projekt Stanowiska w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat

Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości przekazał do publicznej dyskusji projekt Stanowiska w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat. Projekt stanowiska dotyczy wykazywania i ujawniania w sprawozdaniu finansowym działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej, o której mowa w art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994

Dowiedz się więcej

4 kwietnia 2023

Wydłużenie terminów złożenia zeznań podatku CIT za 2022

Wydłużenie terminów złożenia zeznań podatku CIT za 2022

Informujemy, że w dniu 21 marca 2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2023 poz. 530 rozporządzenie wydłużające terminy złożenia deklaracji w podatku dochodowym od osób prawnych w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. Wydłużony termin dotyczy także wpłaty podatku należnego wykazanego

Dowiedz się więcej

3 kwietnia 2023

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej

W ustawie z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240) ustawodawca zdecydował się uzupełnić Kodeks pracy o regulacje dotyczące pracy zdalnej. Przepisy te wchodzą w życie w dniu 7 kwietnia 2023 r. Przedstawiamy najważniejsze regulacje dotyczące pracy zdalnej, które zaczną obowiązywać pracowników

Dowiedz się więcej

27 marca 2023

Zmiany dotyczące kontroli trzeźwości pracowników

Zmiany dotyczące kontroli trzeźwości pracowników

Przedstawiamy najważniejsze zmiany prawne dotyczące kontroli trzeźwości pracowników. Możliwość wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników Pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia: ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób, ochrony mienia. Badanie trzeźwości Badanie pracownika polega na stwierdzeniu braku obecności alkoholu w organizmie pracownika, ewentualnie obecności alkoholu wskazującej na stan po

Dowiedz się więcej

13 marca 2023

Termin złożenia informacji przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników

Termin złożenia informacji przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników

Przypominamy o zbliżającym się terminie realizacji obowiązku przekazania właściwym organom podatkowym określonych informacji dot. spółek nieruchomościowych za 2022 r. (dla większości podatników termin ten upływa z dniem 31 marca 2023 r.). Podmiotami zobowiązanymi do złożenia informacji są spółki nieruchomościowe oraz podatnicy PIT/CIT, którzy posiadają (bezpośrednio lub pośrednio) w spółce nieruchomościowej: udziały (akcje) dające co najmniej

Dowiedz się więcej

7 marca 2023

Praca zdalna w modelu podstawowym vs. praca zdalna okazjonalna

Praca zdalna w modelu podstawowym vs. praca zdalna okazjonalna

Od 7 kwietnia 2023 r. w życie wchodzi nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej okazjonalnej, uchylająca dotychczasowe przepisy dotyczące telepracy. Praca zdalna w modelu podstawowym vs. praca okazjonalna Z uwagi na brak doprecyzowania tych kwestii w nowych przepisach, pracodawcy będą musieli zdecydować jak stosować pracę zdalną okazjonalną w sytuacji, gdy wdrożą w swoich zakładach pracę

Dowiedz się więcej

2 marca 2023

Produkcja przemysłowa sięgnęła dna

Produkcja przemysłowa sięgnęła dna

Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 2,6 procent, podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z poprzednim miesiącem, grudniem (1,0 proc.), oznacza to wyższą dynamikę wzrostu. Analitycy zwracają jednak uwagę, że ten przyspieszony wzrost został wygenerowany jedynie przez sektory produkujące energię oraz górnictwo. Z kolei sam sektor produkcyjny spowolnił z 3,4 proc. do 2,8 proc. Istnieje

Dowiedz się więcej

28 lutego 2023

Mimo ogromnego spadku popytu ceny mieszkań rosną

Mimo ogromnego spadku popytu ceny mieszkań rosną

Po latach boomu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, firmy deweloperskie sprzedały w ubiegłym roku zaledwie 40 900 nowych mieszkań w siedmiu największych miastach kraju – wynika z danych największego w Polsce portalu nieruchomościowego Otodom. Jest to najniższa roczna liczba od 2014 roku i oznacza spadek o 35 procent w porównaniu z rokiem 2021. Na poziomie 38

Dowiedz się więcej

21 lutego 2023

Gdańska rafineria objęta ochroną

Gdańska rafineria objęta ochroną

Polski rząd objął rafinerię w Gdańsku szczególną ochroną organów kontroli państwowej. Spółka została umieszczona na rządowej liście spółek o znaczeniu strategicznym. Działanie to podjęto w odpowiedzi na kontrowersje związane ze sprzedażą części rafinerii saudyjskiej grupie Saudi Aramco. 30% udziałów spółki w rafinerii Lotosu w Gdańsku zostało sprzedane Saudyjczykom w ubiegłym roku w ramach warunków antymonopolowych

Dowiedz się więcej

13 lutego 2023

Obowiązek złożenia przez spółkę powiadomienia CbC-P lub raportu CbC-R

Obowiązek złożenia przez spółkę powiadomienia CbC-P lub raportu CbC-R

Country-by-Conutry report (CbC-R) to mechanizm raportowania określony w Ustawie z dn. 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Podmioty należące do dużych, międzynarodowych grup kapitałowych są zobowiązane do przekazania informacji podatkowych związanych z tą grupą podmiotów do Krajowej Administracji Skarbowej. W celu ustalenia czy występuje obowiązek złożenia powiadomienia CbC-P należy zweryfikować

Dowiedz się więcej

7 lutego 2023

Zmiany w prawie pracy na szczeblu unijnym

Zmiany w prawie pracy na szczeblu unijnym

Zmiany w prawie pracy Unijni legislatorzy cały czas pracują nad tym, aby jak najbardziej zbliżyć warunki pracy i płacy w państwach członkowskich. W grudniu 2022 r. została opublikowana dyrektywa o równowadze płci w zarządach spółek. Ponadto trwają dalsze prace nad projektem w sprawie likwidacji luki w płacach obu płci. Dyrektywa o równowadze płci w zarządach

Dowiedz się więcej

1 lutego 2023

Skontaktuj się