Informacje prasowe od HLB Poland

Ubezpieczenie społeczne z tytułu choroby i macierzyństwa

Ubezpieczenie społeczne z tytułu choroby i macierzyństwa

Osoby, które są obowiązkowo ubezpieczone na wypadek choroby i macierzyństwa to przede wszystkim pracownicy. Osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, które, między innymi: pracują na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, prowadzą pozarolniczą działalność, mogą być także ubezpieczeni, dobrowolnie, z tytułu choroby i macierzyństwa. Kwota składki chorobowej wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek. Składka jest

Dowiedz się więcej

18 kwietnia 2024

Podatek u źródła WHT 2024

Podatek u źródła (WHT) 2024

Odsetki, należności licencyjne i inne Odsetki i należności licencyjne wypłacane na rzecz nierezydenta oraz opłaty za określone usługi niematerialne i prawne (np. doradztwo, księgowość, usługi prawne, techniczne, reklamowe, przetwarzanie danych, badania rynku, rekrutację, zarządzanie, usługi kontrolne, gwarancje, etc.) podlegają opodatkowaniu 20% podatkiem naliczanym u źródła, o ile stawka ta nie jest zredukowana na mocy umowy

Dowiedz się więcej

16 kwietnia 2024

Nowa uchwała Sądu Najwyższego: Wspólnik dwuosobowej spółki a ubezpieczenia społeczne

Nowa uchwała Sądu Najwyższego: Wspólnik dwuosobowej spółki a ubezpieczenia społeczne

Sąd Najwyższy w dniu 21 lutego 2024 roku wydał uchwałę o sygnaturze III UZP 8/23, która wzbudziła wiele dyskusji i zainteresowania w środowisku biznesowym oraz prawniczym. Uchwała ta dotyczy kwestii związanych z ubezpieczeniami społecznymi wspólników dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kluczowym punktem uchwały jest stwierdzenie, że wspólnik posiadający 99 procent udziałów w takiej spółce nie

Dowiedz się więcej

12 kwietnia 2024

Ponad 5 mln zeznań podatkowych złożonych przez e-PIT

Ponad 5 mln zeznań podatkowych złożonych przez e-PIT

Według informacji przekazanych przez Szefa KAS, już ponad 5 milionów deklaracji zostało złożonych za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Podatnicy rozliczający PIT za 2023 rok, którzy skorzystali z usługi e-PIT, złożyli już: 4 mln 442 tys. deklaracji PIT-37, 241 tys. deklaracji PIT-28, 107 tys. deklaracji PIT-38, 187 tys. deklaracji PIT-36, 7 tys. deklaracji PIT-36L, 12,4 tys.

Dowiedz się więcej

10 kwietnia 2024

Bahamy, Belize, Seszele oraz Turks i Caicos wykreślone z unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy podatkowej

Bahamy, Belize, Seszele oraz Turks i Caicos wykreślone z unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy podatkowej

W lutym Rada Unii Europejskiej zdecydowała o usunięciu Bahamów, Belize, Seszeli oraz Turks i Caicos z listy unijnych jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. W wyniku tych zmian na liście pozostało nadal 12 jurysdykcji, które są uznawane za niechętne współpracy w dziedzinie podatków. Wykaz unijnych jurysdykcji niechętnych współpracy podatkowej obejmuje kraje, które nie podjęły konstruktywnego

Dowiedz się więcej

8 kwietnia 2024

Stopy procentowe NBP w kwietniu 2024

Stopy procentowe NBP w kwietniu 2024

W dniach 3-4 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej podczas którego zdecydowano o utrzymaniu stóp procentowych NBP bez zmian. Aktualne stopy procentowe NBP: stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej stopa dyskontowa weksli 5,85%

Dowiedz się więcej

5 kwietnia 2024

Nowy projekt ustawy implementującej dyrektywę DAC7 HLB

Nowy projekt ustawy implementującej dyrektywę DAC7

W lutym 2024 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw y, mającej na celu implementację dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz.

Dowiedz się więcej

4 kwietnia 2024

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Projekt legislacyjny z dnia 7 lutego 2024 roku, mający na celu modyfikację ustawy o cudzoziemcach oraz kilku innych aktów prawnych, przewiduje wprowadzenie szeregu nowych regulacji odnoszących się do procedur wjazdu i pobytu obcokrajowców w Polsce. Proponowane zmiany obejmują różnorodne aspekty, takie jak formaty aplikacji o pobyt oraz przepisy dotyczące Niebieskiej Karty UE. Nowelizacja ustawy o

Dowiedz się więcej

27 marca 2024

W Poznaniu otworzono Miedzynarodowe Centrum Logistyczne DHL

W Poznaniu otworzono Międzynarodowe Centrum Logistyczne DHL

Firma DHL oficjalnie otworzyła nowe międzynarodowe centrum logistyczne w Robakowie koło Poznania. Jest to rezultat wspólnego przedsięwzięcia DHL eCommerce, Post + Parcel Germany i DHL Freight. Według informacji DHL, nowy obiekt będzie w stanie obsłużyć nawet milion przesyłek dziennie. Nowy kompleks, na który przeznaczono 180 milionów euro, zajmuje obszar równy pięciu boiskom piłkarskim. Wyposażony jest

Dowiedz się więcej

20 marca 2024

Wzrost stawki VAT na żywność od 1 kwietnia 2024

Wzrost stawki VAT na żywność od 1 kwietnia 2024

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że od 1 kwietnia 2024 roku nie będzie kontynuowane obniżenie stawki podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze. Zamiast zerowej stawki VAT, która obowiązywała od lutego 2022 roku, zastosowana zostanie stawka 5%. Decyzję tę uzasadniono spadkiem inflacji, który wydaje się być stabilny na poziomie 3,9% w ujęciu rocznym, zgodnie z wstępnymi danymi GUS

Dowiedz się więcej

15 marca 2024

Konsultacje dotyczące Krajowego Systemu e Faktur KSeF zostały zakończone

Konsultacje dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostały zakończone

Na początku roku Ministerstwo Finansów poinformowało, że planowane wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie odroczone. Decyzja ta była spowodowana licznymi nieścisłościami w procesie, błędami i problemami informatycznymi, które uniemożliwiły terminowe wdrożenie systemu. Ogłoszono również plan przeprowadzenia konsultacji, które miały odpowiedzieć na pytania i wątpliwości przedsiębiorców. Ministerstwo podkreśliło, że spotkania miały na celu poprawę obecnych

Dowiedz się więcej

13 marca 2024

Zwiększone kontrole w zakresie cen transferowych

Zwiększone kontrole w zakresie cen transferowych

Ministerstwo Finansów podało, że urzędy skarbowe będą zwiększać kontrole w obszarze cen transferowych. Dane pokazują, że w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku urzędy przeprowadziły ponad 12,8 tysięcy kontroli podatkowych i ponad 7 tysięcy kontroli celno-skarbowych. W obliczu globalizacji i zwiększonej wymiany handlowej między spółkami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, kwestie związane z cenami transferowymi

Dowiedz się więcej

11 marca 2024

Stopy procentowe NBP w marcu 2024

Stopy procentowe NBP w marcu 2024

W dniach 5-6 marca 2024 roku miało miejsce posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, podczas którego zdecydowano o utrzymaniu stóp procentowych NBP bez zmian. Aktualne stopy procentowe NBP: stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej, stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej, stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej, stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej, stopa dyskontowa weksli 5,85%

Dowiedz się więcej

7 marca 2024

Zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Ministerstwo Finansów udostępniło kompendium zagadnień związanych z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), zawierające ponad 100 pytań i odpowiedzi. Kwestie te zostały pogrupowane tematycznie, obejmując m.in. konsultacje na rok 2024, uprawnienia, proces autoryzacji, strukturę systemu, sposoby przesyłania dokumentów, procedury wystawiania faktur, obowiązki związane z KSeF oraz aspekty techniczne. Wykaz pytań i odpowiedzi można znaleźć na stronie: podatki.gov.pl/ksef/pytania-i-odpowiedzi-ksef

Dowiedz się więcej

4 marca 2024

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Ustawa z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych weszła w życie z dniem 22 lutego 2024 r. Nowelizacja ustawy z 12 marca 2022 r. dotyczącej

Dowiedz się więcej

1 marca 2024

Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej wyłącznie drogą elektroniczną

Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej wyłącznie drogą elektroniczną

Od początku 2024 roku, polski system podatkowy doświadczył istotnej zmiany w procesie składania wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS). Nowa regulacja nakłada wymóg składania tych wniosków wyłącznie drogą elektroniczną, eliminując tradycyjne, papierowe formy. Wiążąca informacja stawkowa stanowi kluczowy element w relacji pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Jest to dokument, który potwierdza interpretację organu podatkowego

Dowiedz się więcej

27 lutego 2024

Skontaktuj się