Usługi podatkowe HLB Poland

Kwestia podatków zawsze pojawia się w wielu obszarach Państwa działalności. Aby uniknąć nieoczekiwanych strat związanych z podatkami, należy zasięgnąć porad w zakresie podatków, zanim dojdzie do zawarcia transakcji biznesowych. W związku z tym najlepiej jest z góry zająć się planowaniem podatkowym. Jednak niektóre transakcje mogą być dokonywane bez właściwego planowania podatkowego lub planowanie to może w ogóle nie istnieć.

W takich sytuacjach będą Państwo musieli zidentyfikować ryzyko podatkowe i znaleźć sposób na jego zmniejszenie. Jesteśmy gotowi zaspokoić Państwa potrzeby w tej dziedzinie.

Jak HLB Poland może Państwu pomóc?

Mogą Państwo omówić z nami swoje przewidywane transakcje lub umowy. Byłoby lepiej, gdyby mogli Państwo nam dostarczyć odpowiednie projekty umów. Pomoże to nam lepiej zrozumieć Państwa działalność, a zwłaszcza przewidywaną transakcję. Tym samym będziemy mogli określić istotne skutki podatkowe z polskiego punktu widzenia i zalecić sposoby zmniejszenia istotnych ryzyk podatkowych.

Możemy również omówić transakcje lub umowy, które zostały zawarte, ale których skutków podatkowych nie są Państwo pewni z punktu widzenia polskiego systemu podatkowego. Zidentyfikujemy ryzyka podatkowych oraz zalecimy sposoby na ich zmniejszenie.


Firmy planujące i prowadzące działalność międzynarodowo muszą być w stanie w pełni polegać na specjalistach podatkowych potrafiących zapewnić połączenie lokalnej znajomości rynku i globalnych możliwości. HLB Poland za pośrednictwem międzynarodowej sieci niezależnych wyspecjalizowanych firm członkowskich może Państwu pomóc, świadcząc niezbędne usługi doradztwa i wsparcie.

Do usług świadczonych przez nasze firmy członkowskie należą:

  • Międzynarodowe planowanie podatkowe
  • Wybór podmiotu gospodarczego;
  • Ceny transferowe;
  • Opodatkowanie cudzoziemców;
  • Prawo własności intelektualnej;
  • Międzynarodowe opodatkowanie osób fizycznych.

Opodatkowanie międzynarodowe

Jeśli robią Państwo interesy w kilku krajach, mają Państwo do czynienia z różnymi przepisami podatkowymi w każdym z nich. Podatek od wynagrodzeń, podatek VAT, podatek dochodowy, opłaty celne, ubezpieczenie społeczne dla pracowników tam wysłanych, możliwości dofinansowania – tyle przepisów, ile krajów. Również w kwestiach praktycznych występują różnice. W niektórych krajach, w tym we Francji, księgowy nie może zajmować się sprawami podatkowymi. Wiedza lokalna jest koniecznością, jeśli chcą Państwo ograniczyć obciążenia podatkowe.

W takich sytuacjach dobrze jest wiedzieć, że można polegać na HLB Poland. Nasze członkostwo w sieci HLB pozwala nam rozszerzyć działalność na ponad sto krajów. Wraz z naszymi współpracownikami z całego świata służymy Państwu pomocą w zakresie usług podatkowych lokalnych i dla cudzoziemców, podatku VAT oraz w sprawach celnych, płacowych i cen transferowych. Wspaniałą rzeczą jest to, że zawsze mają Państwo dostęp do jednej osoby kontaktowej na wyłączność.

Ceny transferowe

Jeśli Państwa firma posiada lokalizacje w kilku krajach, to z podatkowego punktu widzenia korzystne będzie księgowanie zysku tam, gdzie stawki podatkowe są najmniejsze. Badanie cen transferowych zapobiega napotykaniu trudności z organami podatkowymi w różnych krajach. Zawiera ono ceny, które Państwo stosują, i stanowi podstawę do podjęcia decyzji, które elementy zysku są księgowane w którym kraju.

Badanie cen transferowych to jednak coś więcej niż tylko obowiązek wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mogą Państwo skonfigurować dobry system cen transferowych, aby badać swoją organizację w różnych krajach. Która lokalizacja osiąga takie a nie inne wyniki i dlaczego? Gdzie i jak mogą Państwo kierować i kontrolować? Możemy zaproponować w tym wsparcie.

Używamy kwestionariuszy wypełnianych przez Państwa i przeprowadzamy wywiady z kluczowymi osobami w firmie w celu opracowania projektu badania cen transferowych. Po omówieniu tego z Państwem obliczamy, która część zysku może lub musi być przydzielona do której lokalizacji. Jeśli tego Państwo chcą, możemy przedstawić wynik do urzędu skarbowego, a potem to on wskaże ewentualne braki. Bez takiego badania ciężar dowodu podczas audytu spoczywa na Państwu.

Usługi podatkowe dla cudzoziemców

Globalizacja stworzyła pytania i problemy na skalę światową, ale także możliwości i szanse dla Państwa pracowników, którzy pracują w lokalizacji za granicą. Co więc zrobić z wynagrodzeniami, naliczaniem składek emerytalno-rentowych, ubezpieczeniem społecznym i podatkiem dochodowym?

Nasza współpraca z porównywalnymi organizacjami w ramach sieci HLB pozwala nam wspierać Państwa radą i działaniem w zakresie obsługi pracowników tymczasowych za granicą. Mamy wiedzę na temat lokalnych przepisów, planowania podatkowego wynagrodzeń dla różnych krajów, deklaracji podatkowych w różnych krajach, porad na temat składek emerytalnych i płatności na ubezpieczenie społeczne.

Jeśli zorganizują Państwo wcześniej wszystko we właściwy sposób, wysłanie pracowników za granicę nie powinno spowodować stresu u nikogo, a Państwo otrzymują po prostu niezrównane szanse i możliwości.

VAT i sprawy celne

Wielu przedsiębiorców postrzega VAT jako obciążenie niedające żadnych możliwości. Trzeba go płacić i tyle. W obszarze VAT istnieją jednak możliwości, ale też i ryzyka. Proszę pomyśleć, ile podatku VAT płacą Państwo rocznie? Muszą go Państwo płacić nawet w latach, kiedy interes idzie gorzej.

Dochodzi jeszcze kwestia działalności za granicą. Nie dziwi więc otrzymywanie rachunków z zagranicy i wysyłanie tam faktur. Każdy kraj ma swoje przepisy dotyczące VAT. Jeśli zajmują się Państwo handlem fizycznym za granicą, trzeba uporać się na początek z przepisami celnymi.

Nasi specjaliści ds. VAT znają wszystkie pułapki i widzą możliwości. Z chęcią dzielą się tą wiedzą. Przykład? Weźmy pod uwagę dzierżawę nieruchomości. Jest już na sprzedaż od bardzo dawna, a następnie jest dzierżawiona. Jeśli nie będą Państwo ostrożni, to dużą część podatku VAT zwróconego w przeszłości będzie trzeba zapłacić ponownie. Lepiej tego uniknąć. Chcieliby Państwo poznać swoją sytuację VAT? Prosimy o kontakt z doradcą HLB Poland w celu zbadania sytuacji VAT dla nieruchomości oraz w sprawie handlu i transportu międzynarodowego.

Usługi płacowe

Czy mają Państwo lokalizacje w kilku krajach? Wraz z pracownikami tam wysłanymi będą musieli Państwo uporać się z lokalnymi przepisami. Dział kadr Państwa firmy musi wiedzieć, jak się poruszać w przepisach podatkowych i ubezpieczeniowych w każdym kraju, w którym prowadzą Państwo działalność. Sprawia to, że trudno jest porównywać warunki umowne i wynagrodzenia w obrębie firmy.

HLB oferuje Państwu jeden punkt kontaktowy, który może zajmować się wszystkimi kwestiami wynagrodzeń pracowników w Polsce i za granicą. Państwa osobisty doradca HLB Poland porozumiewa się z biurami HLB w kraju, koordynuje comiesięczne deklaracje podatkowe związane z płacami w różnych krajach i sporządza jednoznaczne sprawozdanie. Dzięki międzynarodowym usługom płacowym mogą Państwo bezproblemowo uzyskiwać porównania i rozwijać politykę wynagrodzeń. Wynagrodzenia wszystkich Państwa pracowników w Polsce i za granicą odpowiednio zorganizowane i w jednym miejscu – powiedzmy to po raz kolejny: troszczymy się!

Międzynarodowe usługi podatkowe

Świat staje się coraz mniejszy. Globalizacja i internet dały nowe perspektywy i otworzyły nowe rynki, które mogą być zdobyte. Mogą Państwo najlepiej wykorzystać swoje możliwości, kiedy oprą się Państwo na pomocy lokalnych doradców, którzy znają wszystkie tajniki danego systemu podatkowego.

Mogą Państwo uniknąć niespodziewanego ryzyka, kiedy znają Państwo lokalne przepisy, w tym pułapki, stawki i okresy podatkowe, które trzeba wziąć pod uwagę.

Możemy Państwu doradzić, w jaki sposób właściwa struktura firmy w różnych krajach może przynieść znaczne oszczędności podatkowe. Co potrzebują Państwo wziąć pod uwagę to, co kwalifikuje się do dofinansowania, gdzie mają zastosowanie wymogi danego otoczenia, kto zajmuje się czym? Stanowimy część sieci HLB i jeśli Państwo wolą, pojedziemy z Państwem w dane miejsce, aby uporządkować rzeczy, które muszą być uporządkowane. Tak wygląda „lokalny akcent, globalny zasięg” w praktyce.

Nasi eksperci

Claus Frank

Claus Frank

Managing Partner, getsix Group

E-mail

Linkedin

Maciej Czapiewski

Maciej Czapiewski

Managing Partner, HLB M2

E-mail

Linkedin

Quick Facts

Skontaktuj się

Każda z indywidualnych i niezależnych firm członkowskich HLB Poland ma dedykowanych partnerów kontaktowych HLB.

Rozpocznij rozmowę
Skontaktuj się