Doradztwo strategiczne

Pomagamy naszym Klientom rozwiązywać problemy biznesowe poprzez doradztwo w zakresie podnoszenia jakości zarządzania, doskonalenia wewnętrznych procesów i operacji gospodarczych oraz podejmowania decyzji o charakterze strategicznym. Projekty doradztwa strategicznego realizujemy na podstawie zindywidualizowanego planu obsługi, opracowanego przy wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy zespołu konsultantów i ekspertów HLB Poland, uwzględniającego profil i skalę działalności przedsiębiorstwa oraz rodzaj zadania.

Doradztwo strategiczne obejmuje szerokie spektrum usług wspierających funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz podejmowanie decyzji mających na celu długoterminowe budowanie wartości dla inwestorów oraz właścicieli, począwszy od analizy i oceny sytuacji finansowej, poprzez badanie strategii i planów spółki, jej słabych i mocnych stron, otoczenia rynkowego, wycenę jej wartości, rekomendację działań mających na celu rozwój i koordynowanie ich implementacji aż do konstruowania gotowych rozwiązań w obszarze operacyjno-finansowym i modelowania procesów biznesowych. Naszych Klientów wspomagamy także w realizacji procesu oceny wykonalności planów strategicznych oraz procesu rozwijania planów działalności biznesowej.

Nasi eksperci

Wojciech Baucz

Wojciech Baucz

Partner, Avanta Audit

E-mail

Linkedin

Quick Facts

Skontaktuj się

Każda z indywidualnych i niezależnych firm członkowskich HLB Poland ma dedykowanych partnerów kontaktowych HLB.

Rozpocznij rozmowę
Skontaktuj się