Partner getsix® Monika Martynkiewicz-Frank wzięła udział w prestiżowej imprezie “Kongres Firm Rodzinnych”

6 marca 2020