Fakty o Polsce w skrócie

Polska, oficjalnie Rzeczpospolita Polska, jest demokratycznym krajem Europy centralnej. Stolicą a zarazem największym miastem jest Warszawa. Pod względem powierzchni jest to 7. największy kraj w Europie i 62. na świecie. W ukształtowaniu terenu przeważają doliny, jedynie południowa granica składa się z pasma gór. Najpopularniejszym wyznaniem jest katolicyzm.

Od 1 maja 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Polska jest również członkiem ONZ, OECD, NATO oraz OBWE.

Populacja

Populacja Polski wynosi 38,5 mln mieszkańców, co plasuje kraj na 8. miejscu pod względem liczebności populacji w Europie. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 122 mieszkańców na kilometr kwadratowy, jednak jest silnie zróżnicowana pomiędzy w miarę gęsto zaludnionym południem a północą. W 892 miastach zamieszkuje 23,89 mln obywateli (61,8%) natomiast na wsi 14,76 mln ( 38,2%). Pod względem etnicznym Polska jest krajem raczej homogenicznym. Mniejszości narodowe reprezentują mniej niż 5% ogólnej populacji. Największymi mniejszościami narodowymi są Ukraińcy, Białorusini, Niemcy oraz Romowie; pośród mniejszych możemy znaleźć Słowaków, Czechów, Litwinów i Żydów. Poza granicami państwa mieszka około 12 mln osób polskiego pochodzenia, w tym 6-7 mln w Stanach Zjednoczonych. Liczbę polskich obywateli w Rosji i krajach byłego ZSRR szacuje się na 1-2.5 mln.


Główne miasta

Populacja ponad 40 miast przekracza 100,000 mieszkańców, a w 5 z nich przekracza 500,000. Największe miasta to: Warszawa (1,71 mln mieszkańców, 3,5 mln jako aglomeracja), Kraków (757,000), Łódź (753,000), Wrocław (632,000), Poznań (561,000), Gdańsk (456,000), Szczecin (407,000), Bydgoszcz (361,000), Lublin (352,000) and Katowice (312,000).


Język

Oficjalnym językiem jest język polski, który należy do zachodniej gałęzi języków słowiańskich. Jest używany przez niemal 100% społeczeństwa, podczas gdy niemiecki, litewski, białoruski i ukraiński należą do języków mniejszościowych. Istnieje spora liczba dialektów, które wskazują wpływ Niemiec i Ukrainy, ale są one przeważnie używane przez osoby starsze. Możemy wyróżnić przede wszystkim dialekt śląski (w płd.-zach. części kraju), dialekt mazowiecki (płn.-wsch.), dialekt kaszubski (na zachód od Gdańska), dialekt wielkopolski (w regionie poznańskim) i dialekt małopolski (płd.-wsch.). Język polski posługuje się alfabetem łacińskim, ale posiada więcej liter i znaków szczególnych niż alfabet niemiecki.


Religia

Około 89% Polaków należy do Kościoła Rzymskokatolickiego, który dzięki 41 diecezjom i 8900 parafiom wywiera silny wpływ na społeczeństwo. W 1978 roku polski kardynał – Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. W Polsce funkcjonuje poza tym około 35 innych Kościołów i zrzeszeń religijnych, do których należy ok. 900,000 mieszkańców. 8 spośród tych Kościołów należy do Polskiej Rady Ekumenicznej. Największą społeczność tworzy Kościół prawosławny z ok. 506.000 wyznawców, oraz Kościół Ewangelicko-Luterański z 150.000 wyznawców. W Polsce zamieszkuje również 10.000 Żydów. Podczas rządów komunistycznych Kościół Rzymskokatolicki stanowił siłę polityczną będącą centrum opozycji w szczególności w latach 70. i 80.


Święta

Święta narodowe przypadają na 3 Maja (od 1990 r., a przedtem od 1918 do 1939), dla uczczenia wprowadzenia pierwszej demokratycznej konstytucji z 1791 roku, oraz 11 listopada, upamiętniające odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. Nowy Rok jest obchodzony w Polsce 1 stycznia. Poniedziałek Wielkanocny jest świętem ustawowym, a 1 Maja jest świętem pracy. Boże Ciało przypada na czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej (niedziela po Pięćdziesiątnicy, 50 dni po Wielkanocy), podczas gdy Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny celebrowane jest 15 sierpnia. 31 sierpnia w dniu Solidarności i Wolności obchodzona jest rocznica powstania Solidarności — związku zawodowego, który w 1989 r. doprowadził do upadku komunizmu w Polsce. W dniu Wszystkich Świętych (1 listopada) oddawana jest cześć chrześcijańskim świętym. Boże Narodzenie to najważniejsze święto w Polsce, a w wigilię Bożego Narodzenia – najważniejszym dniu, rodziny spotykają się przy świątecznej kolacji. W trakcie roku odbywa się również wiele świąt lokalnych, jak np. targi sztuki ludowej w Krakowie.

Publikacje

Publikacje

Pobierz broszury zawierające ogólne informacje i przedstawiające usługi oferowane przez firmy członkowskie HLB Poland.

Dowiedz się wiecej
Fakty w skrócie

Fakty w skrócie

Kliknij poniżej, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące ludności, głównych miast, języka, religii i świąt w Polsce.

Dowiedz się wiecej
Skontaktuj się