Projekt standardu KSR “Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”

2 kwietnia 2021