Więcej wiadomości o: Polska

Oświadczenie cen transferowych a pośrednie transakcje z krajami uznanymi za raje podatkowe

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku zgodnie z treścią Art. 11o ustęp 1a oraz 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy również transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję

Dowiedz się więcej

23 listopada 2022

Przedłużenie terminów złożenia TPR i oświadczeń dot. dokumentacji cen transferowych

Terminy złożenia TPR i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2021 r. zostały przedłużone – zatem dla spółek, których rok obrotowy 2021 pokrywał się z rokiem kalendarzowym, termin upływa co do zasady 30 grudnia 2022 r. Dla podmiotów, których rok obrotowy nie pokrywał się z rokiem kalendarzowym termin na złożenie TPR i ww.

Dowiedz się więcej

23 września 2022

Skontaktuj się