Interpretacja warunków kwalifikowania transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych dla celów VAT

21 kwietnia 2021