Polska w liczbach

Polska to bardzo interesujący kraj dla zagranicznych inwestorów. Głównymi zaletami kraju są: wysoka liczba obywateli (prawie 40 mln.), zróżnicowana gospodarka pod względem sektorów, ambitni pracownicy oraz łatwy dostęp do rynków wschodniej i zachodniej Europy.

Polską gospodarkę można po krótce scharakteryzować w następujący sposób:

  • silna i odporna na zewnętrzne wahania, głównie dzięki znaczącemu rynkowi wewnętrznemu oraz zróżnicowanej strukturze eksportu,
  • oferuje bezpieczne środowisko dla działalności gospodarczej i planów długoterminowych (dzięki stabilnym cenom i ciągłemu wzrostowi PKB),
  • posiada niskie ryzyko kryzysu finansowego (dług publiczny wynosi 57% PKB w porównaniu do średniej UE 27 rzędu 84,9% PKB),
  • oferuje szeroki zakres potencjalnych inwestycji w wyniku modernizacji infrastruktury oraz wdrażania nowoczesnych technologii w korporacjach,
  • jest napędzana znaczącą ilością obrotnych, małych i średnich przedsiębiorstw (ponad 3 mln. zarejestrowanych jednostek).

Główne wskaźniki gospodarcze:

Inne ważne informacje:

Publikacje

Publikacje

Pobierz broszury zawierające ogólne informacje i przedstawiające usługi oferowane przez firmy członkowskie HLB Poland.

Dowiedz się wiecej
Fakty w skrócie

Fakty w skrócie

Kliknij poniżej, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące ludności, głównych miast, języka, religii i świąt w Polsce.

Dowiedz się wiecej
Skontaktuj się