Nowy KSR nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

23 sierpnia 2022