Claus Frank

Managing Partner, getsix Group

O Claus'ie

Claus jest liderem inicjatywy HLB amavat® świadczącej usługi w zakresie VAT-u na rzecz firm handlu elektronicznego w UE i jest członkiem zespołu kierowniczego HLB Poland i partnerem zarządzającym firmy członkowskiej HLB getsix Group.

Po studiach w administracji biznesowej przez wiele lat pracował dla niemieckiej grupy budowlanej działającej na całym świecie. Po udanej pracy jako ekspatrant w wielu krajach, ostatnio jako dyrektor zarządzający w Polsce, Claus postanowił założyć swoją firmę doradczą w 2007 roku, dzięki czemu stał się jednym z partnerów getsix®. Teraz getsix® jest jedną z wiodących firm księgowych w Polsce.

Claus zna z własnego doświadczenia wyzwania, przed którymi stoi zarządzanie firmami międzynarodowymi, aby z powodzeniem realizować projekty na nowych, a czasem trudnych rynkach. Jego międzynarodowe doświadczenie zawodowe pomogło wielu klientom getsix® pomyślnie ukończyć wejście na rynek w Polsce. Jako Managing Partner getsix®, Claus działa także jako kontakt dla polskich firm zamierzających ekspansję zagraniczną, szczególnie do Niemiec.

Na początku 2017 roku Claus uruchomił inicjatywę HLB amavat®, której celem jest wspieranie sprzedawców internetowych w ich obowiązkach dotyczących zgodności z VAT w Europie. amavat® obsługuje obecnie kilkuset sprzedawców internetowych i firmy handlu elektronicznego i stanowi wyraźny dowód, że sieć HLB zapewnia klientom profesjonalne usługi transgraniczne.

W Polsce Claus jest także członkiem Leadership Team HLB Poland.

Publikacje

Publikacje

Pobierz broszury zawierające ogólne informacje i przedstawiające usługi oferowane przez firmy członkowskie HLB Poland.

Dowiedz się wiecej
Fakty w skrócie

Fakty w skrócie

Kliknij poniżej, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące ludności, głównych miast, języka, religii i świąt w Polsce.

Dowiedz się wiecej
Skontaktuj się