Termin złożenia informacji przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników

7 marca 2023