VAT ALERT – niemiecki podatek od sprzedaży zostanie obniżony do 16% od 1 lipca 2020 r.

9 czerwca 2020