Zmiany dotyczące składania sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty za 2022 r.

24 stycznia 2023